הני מילי

[kipa_cat_desc]

הני מילי – גיליון 9

  בס"ד           עלון בית המדרש לנשים במגדל עז                  |               גליון מס' 9, שבת פרשת "נשא" התשע"א                                                                     הני מילי                                                                    פרשת

קרא עוד

הני מילי – גיליון 8

                           עלון בית המדרש לנשים במגדל עז               |              גליון מס' 8, שבת פרשת "אמור" התשע"א                                                                           ה נ י  מ י ל י

קרא עוד

הני מילי – גיליון 7

         עלון בית המדרש לנשים במגדל עז       |   גליון מס' 7, שבת פרשת "תזריע", סוף זמן חורף התשע"א ה נ י  מ י ל

קרא עוד

הני מילי – גיליון 6

  בס"ד                       עלון בית המדרש לנשים במגדל עז         |         גליון מס' 6, שבת פרשת "צו", שבת זכור התשע"א   ה נ י  מ

קרא עוד

הני מילי – גיליון 5

  בס"ד        עלון בית המדרש לנשים במגדל עז         |   גליון מס' 5, שבת פרשת "פקודי", שבת שקלים התשע"א   ה נ י  מ י

קרא עוד

הני מילי – גיליון 4

            עלון בית המדרש לנשים במגדל עז             |              גליון מס' 4, שבת פרשת "כי תשא" התשע"א                          ה נ י  מ

קרא עוד