הני מילי

[kipa_cat_desc]

הני מילי – גיליון 3

בס"ד          עלון בית המדרש לנשים במגדל עז    |                        גליון מס' 3, שבת פרשת "וישב" התשע"ב ה נ י  מ י ל י      וזאת

קרא עוד

הני מילי – גיליון 2

בס"ד          עלון בית המדרש לנשים במגדל עז                 |                        גיליון מס' 2, שבת פרשת "ויצא" התשע"ב ה נ י  מ י ל י      וזאת

קרא עוד

הני מילי – גיליון 1

                    עלון בית המדרש לנשים במגדל עז                          |                        גליון מס' 1, שבת פרשת "וירא" התשע"ב ה נ י  מ י ל י       וזאת

קרא עוד

הני מילי – גיליון 11

                               עלון בית המדרש לנשים במגדל עז       |     גליון מס' 11, שבת פרשת "חקת", סוף זמן קיץ התשע"א                                                                        ה נ י  מ

קרא עוד

הני מילי – גיליון 10

                  עלון בית המדרש לנשים במגדל עז               |              גליון מס' 10, שבת פרשת "שלח" התשע"א                                                              ה נ י  מ י ל י                                                             

קרא עוד