kipa

[kipa_cat_desc]

מלאכת אומן של עובדי ה'- הרב נתנאל בוקס

בסוף פרק ל"ט מתואר איך כל חלקי המשכן מובאים בפני משה: "(לג) וַיָּבִיאוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן אֶל מֹשֶׁה אֶת הָאֹהֶל וְאֶת כָּל כֵּלָיו קְרָסָיו קְרָשָׁיו בריחו

קרא עוד

ויקהל שקלים

נקרא השבת את פרשת שקלים בה מתבקש עם ישראל להתפקד על ידי מתן מחצית השקל לכל איש. הסיבה לאופן הפקידה מופיעה מיד עם הציווי: "ולא

קרא עוד

בוגרות הוגות

שיראל שמואל- לפורים תני רב יוסף: ומשלוח מנות איש לרעהו – שתי מנות לאיש אחד. ומתנות לאביונים – שתי מתנות לשני בני אדם. (מגילה דף

קרא עוד

תכנית הלכה

הכשרה להוראת הלכה בהובלת הרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי

קרא עוד

המסלול ללימודי מחשבה

פְּלִיאָה דַעַת מִמֶּנִּי התוכנית מציעה לימוד בית מדרשי מקיף ומעמיק, חי וקיומי של סוגיות יסוד במחשבת ישראל. הלימוד בחבורה יבקש להוליך את דברי התורה אל חיינו,

קרא עוד

מסלול ללימודי גמרא

התוכנית מושתתת על אמונתנו בחשיבות עיצוב עולם תורני מעמיק, ומיועדת למעוניינות לפתח את אישיותן הרוחנית ולהעמיק את השכלתן התורנית בלימודי גמרא בעיון בדגש על פיתוח

קרא עוד

כולל עיון גבוה

התכנית נועדה לשכלל את יכולתה של הלומדת לנתח סוגיה באופן עצמאי, לרדת לעומקה ולנסח את העקרונות העולים ממנה. התכנית מכשירה נשים להיות יוצרות ושותפות פעילות

קרא עוד

תכניות מתקדמות

נשים החפצות להתמסר לאורך שנים ללימוד מתוך אהבת תורה ויראת שמיים, ושואפות להתקדם בתורה ובהנהגה, מוזמנות להצטרף לתכניות ההמשך:

קרא עוד

מסלול לימודים לשנים ג'-ד'

מסלול ג'-ד' מיועד לתלמידות בית המדרש המעוניינות להמשיך ללמוד תורה כעיסוק לחיים. התלמידות משלבות את לימודי בית המדרש יחד עם תואר אקדמאי מטעם מכללת הרצוג.

קרא עוד