kipa

[kipa_cat_desc]

פרשת וישלח- כוחו של איפוק

חלק מחכמינו למדו את הנאמר בפסוקים כפשוטו ששכב עמה (אונקלוס), וחלקם טענו, שראובן לא שכב עם בלהה, וחלילה לחשוב שיעשה כן, אלא 'בלבל יצועי אביו'

קרא עוד

פרשת ויצא- הכל תלוי ברצון

יעקב עובר מעולם של שקידה ולימוד אל עולם לא מוכר וחשוך. זה הזמן להתפלל – "וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם" ומסביר רש"י (כח,יא) : " ורבותינו

קרא עוד

פרשת תולדות- לשתף את בן הזוג

רבקה מטייחת, שכן הסיבה  המרכזית היא מפאת החשש שמא עשו יפגע ביעקב. גם לאחר, שגילה יצחק כי יעקב גנב את הברכות, ומן הסתם יכול היה

קרא עוד

פרשת חיי-שרה- בדידותו של אברהם

 חז"ל היו משוכנעים ששרה אינה מעודכנת בפרטי המסע ותכליתו:  "וירא את המקום מרחוק אמר אברהם מה אעשה אם אגלה לשרה נשים דעתן קלה עליהן בדבר

קרא עוד

פרשת לך לך- האדם הגדול בענקים

לדברי המדרש אברהם היה ראוי להיות ראשון הנבראים. אולם  עלה חשש, שאם יחטא לא יהיה מי שיוכל לתקן ולכן האנושות  החלה מאדם הראשון. אברהם איש

קרא עוד

פרשת נח- המגדל של קוריה הצפונית

לדעת חז"ל הם בקשו למרוד בהקב"ה. עמדתם של חז"ל אומצה על ידי חלק גדול מפרשני ימי הביניים.  הספורנו מדייק זאת מהפסוק: "וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ

קרא עוד

הלכות יום כיפור תשע"ח

יום הכיפורים תשעח "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו"  ערב יום כפור   1.  קיימת מצווה מיוחדת לאכול בערב

קרא עוד

שבת ויום הכיפורים

 וכפי שמתאר זאת ש"י עגנון: "שמזדמן לשבת קדש אורח הגון כגון ראש חודש הוא נותן לו תפילה אחת (שכן ראש חדש שחל בשבת מתפללים מוסף

קרא עוד

ויקבלו כולם את מלכותך

במקורה, תפילה זו  תוקנה כפתיחה לסדר מלכויות של ראש השנה.  במהלך  הדורות הועברה תפילה זו לימות החול והיא חותמת את כל התפילות. המאירי מסביר, ש'עלינו

קרא עוד

פרשת נצבים וילך- בחירה חופשית

הרמב"ם מגדיר את הבחירה החופשית כאחד מעמודי התווך של עולם המצוות ובלשונו:  "ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר ראה נתתי לפניך

קרא עוד