הלכות יו"כ

 

יום הכיפורים תשעז

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו"

ערב יום כפור

  1.   1.  קיימת מצווה מיוחדת לאכול בערב יום הכיפורים – "כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי". ויש אומרים שמצווה אף לאכול בליל תשיעי ( מוצאי שבת) .
  2.   2.   סליחות קצרות, אין אומרים "מזמור לתודה" שכן  לא היו מקריבים קרבן תודה בבית המקדש. לא אומרים תחנון, ולא נופלים אפים. מי שלא עשה התרת נדרים יעשה זאת בערב יום הכיפורים.
  3.   3.   'עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו'.  – יש לבקש סליחה מאדם שפגענו בו בדבור או במעשה. אסור להתנהג בקשיחות למי שמבקש סליחה אלא להאיר פנים ולמחול.  "כף החיים" הדגיש במיוחד את הצורך לבקש סליחה  מיוחדת מאביו ואמו. חובה על כל אדם לומר תפילה זכה ולציין שהוא מוחל לכל מי שפגע בו.
  4.   4.  מנהג כפרות – פוסקים שונים שללו מנהג זה. יש מי שעושה  כפרות על תרנגול זכר לאיש, ותרנגולת נקיבה לאישה, ואומר את נוסח הכפרות, ולאחר מכן שוחטים ונותנים לעני. והמנהג בקהילתנו  להפריש כסף צדקה ואומרים: "כסף זה יהא חליפתי תמורתי וכפרתי כסף זה ילך לצדקה ואני אכנס ואלך לחיים טובים".
  5.   5.  בית קברות – מנהג  ללכת לבית הקברות. אומרים מספר פרקי תהילים ולא תחנונים שהרי אין אומרים תחנון.
  6.   6.   טבילה – נהגו לטבול במקווה טהרה. רצוי לטבול לאחר חצות היום לפני מנחה. בהלכה מוגדרת טבילה זו כמצווה.
  7.   7.   מנחה מוקדמת, אומרים "וידוי".
  8.   8.   סעודה מפסקת – לאחר מנחה עורכים סעודה מפסקת. אוכלים מאכלים קלים לעיכול. יש נוהגים בסעודה זו לטבול פרוסת לחם בדבש וכן לאכול בשר עוף אולם, אין לאכול מאכלי חלב. מי שסיים סעודה מפסקת זמן רב לפני השקיעה (כגון: שנוסע למקום אחר והקדים את אכילתו או אם רוצה לאכול דבר מה אחר הארוחה) יכול להמשיך באכילתו  ובלבד שיעשה תנאי מפורש בפיו לפני שמברך ברכת המזון שאינו מקבל על עצמו את התענית.
  9.   9.   נר יום הכיפורים – מדליקים ומברכים: "להדליק נר של יום הכיפורים", "שהחיינו" (קדם מדליקים ואחר כך מברכים)  נוהגים להדליק נר נשמה, מכל מקום, ראוי להדליק נר הדולק  48 שעות בכל בית כדי שנוכל להדליק ממנו את נר ההבדלה.

10.פורסים מפה לבנה על השולחן.

  1. 11.  מנהג ישראל לברך את הילדים לפני היציאה לבית הכנסת. ולבקש סליחה ומחילה.

12. יש להספיק להתעטף בטלית מבעוד יום בברכה, להקפיד לומר תפילה זכה שכן, חכמי ספרד ובראשם הרמב"ן ראו את עיקר הוידוי עם חשכה – כניסת יום הכיפורים. עיקרה של תפילה זו וידוי וסליחה ומחילה. לכן, טוב שאדם יסיים את סעודתו מוקדם וילך לבית הכנסת לומר תפילה  זכה לפני "כל נדרי".

13. רחצה – בבקר נוטלים  ידיים עד קשרי אצבעותיו ומותר לרחוץ קצת את עיניו כדי להעביר את הלכלוך. כוהנים לפני עלייתם לדוכן נוטלים ידיהם עד הפרק. אדם שידיו התלכלכו מרפש או צואה מותר לרחוץ את אותו מקום.

14.יש להקפיד ביום זה יותר מכל ימות השנה להימנע משיחה בטלה, רכילות או לשון הרע וקל וחומר בתוך בית הכנסת.

15.כיצד ינהגו החולים שהותר להם לאכול? חולים שהותר להם לאכול ביום זה, לא עושים קדוש ביום הכיפור בטרם אכילתם. נוטלים ידיים כרגיל (עד הפרק) ואם יש באפשרותם יבצעו על לחם משנה. מי שאוכל(ת) כרגיל (ללא שיעורים)  מברך ברכת המזון ויזכיר יעלה ויבוא בברכת המזון. אם שכח להזכיר אינו חוזר ומברך. מי שאוכל(ת) לשיעורים מברך ברכה ראשונה אבל אינו מברך ברכת המזון משום שברכת המזון מותנית באכילת כזית בכדי אכילת פרס ואכילה שיעורים אינה בכלל זה. 

16. חינוך ילדים – ראשית ראוי לחנך את הילדים הלומדים בבית הספר ובמיוחד אלו בכיתות המתקדמות להתפלל ולשהות בבית הכנסת כל ילד לפי כוחו . יש לדבר על כך בבית ולקבוע את הסדר וכמובן לשלב ספרי קריאה בענייני היום. ילדים גדולים שצמים חלק מהיום לא יוכלו לעשות זאת אם יהיו בחוץ.

17. צום ותענית לילדים – כל הילדים שמתחת לגיל 9  אסור להם לצום. לכן אם הם צמאים במהלך הערב או רעבים אוכלים כרגיל .  מגיל 9 ולמעלה מתענים לפי שעות פירוש: מאחרים את הארוחה בבקר. אם רגיל לאכול בשעה מסוימת מאחרים את זמן הארוחה בשעה או יותר. לכן חשוב שלא ירוצו במהלך הערב מחוץ לבית הכנסת ויהיו צמאים ויתבטלו מהצום זו סיבה נוספת לשהייה בתוך בית הכנסת. מגיל 11 מותר לצום כל היום בתנאי שיכול לעמוד בכך וכדאי שילד בגיל זה ישתדל לצום עד 12:30 (חצות היום).דגש מיוחד לילדים מעל גיל 11: כל זמן שלא הגיע הבן או הבת לגיל מצוות (אפילו שיהיה בר מצוה למחרת יום הכיפורים) והוא רעב או צמא כך שנחלש מאד במהלך היום  צריך לשכנע אותו לאכול ולשתות כרגיל. כמובן שכל ילד שאוכל אינו עושה קידוש ומברך ברכת המזון ומזכיר יעלה ויבוא

 

18. הבדלה במוצאי יום כפור – יין,  נר, הבדלה. ברכת "מאורי האש" מברכים על נר ששבת (נר שדלק במהלך כל  יום הכיפורים).  כלומר,  אין ליצור אש כדי להדליק את נר ההבדלה. נר הבדלה מודלק על ידי נר שהודלק מערב החג. וטעם הדבר, במוצאי שבת הדלקת הנר היא זכר ליצירת האש על ידי האדם הראשון. לכן במוצאי שבת אנו יוצרים אש וממנה אנו מדליקים את נר ההבדלה. במוצאי יום הכיפורים הברכה  על האש שנאסרה ולכן ההדלקה מאור שדלק כל היום בהיתר. העצה הפשוטה להדליק מנר נשמה (48 שעות) את נר ההבדלה ולהבדיל.                                               

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו