דיני תשעת הימים

תשעת הימים

1. משא ומתן

נוהגים לעבוד כרגיל לצורך פרנסה. אולם יש למעט בקניות ובמיוחד בגדים חגיגים.

2. אכילת בשר ושתית יין

נמנעים מאכילת בשר ושתית יין  מראש חודש כולל בני עדות המזרח. המנהג כולל גם מרק עוף וכן כל מאכל שהתבשל עם בשר. אכילת דגים מותרת.

היתרים מיוחדים

היתרים לאכילת בשר מטעמי מצוה:

א) במוצאי שבת נהגו  שקטן (שלא הגיע למצוות) ישתה מהיין של הבדלה. אולם כאשר אין ילדים בבית המבדיל יכול לשתות משום שזו שתיית מצוה.  

ב) מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודות מצוה: מילה, ופדיון בן וסעודת סיום מסכת.

ג) בסעודת מצוה  האמורה בסעיף ב' מותר לכל  המשתתפים לאכול אפילו אלו שלא סיימו את המסכת.

היתרים לאכילת בשר הנובעים ממקרים מיוחדים:

א)     ניתן להקל  לנשים בהריון ומניקות.

ב)      חולה המעונין בבשר.

ג)       ראוי ונכון לחנך את הילדים שלא לאכול בשר בתשעת הימים. אסור לזרוק בשר שנותר משבת. יש לשמור בהקפאה או  לתת לילדים לפני גיל מצוות לאכול.  

הערה: פעמים שארוחת דגים תהיה מכובדת יותר מאכילת בשר עוף. יש לזכור, שההימנעות מאכילה נובעת גם מבטול הקרבנות בעטיו של חורבן בית המקדש. קרבנות הביאו מבשר בהמה או עוף ולזכרון הדבר אנו נמנעים מאכילה של בשר דוקא.

3. רחיצת הגוף [רק למנהג אשכנז]

מעיקר הדין מותר להתרחץ אפילו בערב תשעה באב (תענית ל ע"א) אולם מעיד הרמב"ם בהל' תעניות (ה,ו): 'משיכנס אב ממעטין בשמחה, וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו (בשבוע שחל בו) ולא יכנסו למרחץ עד  שיעבור התענית'.

השולחן ערוך (תקנא,טז)  מצטט מספר דעות ואינו מכריע. הרב עובדיה יוסף פוסק לספרדים,  שהאיסור חל רק בשבוע שחל בו תשעה באב. מנהג אשכנז להימנע כבר מראש חודש.

בעיצומה של תקופת הקיץ, שנספגת הזיעה בגופנו הרחיצה היא בריאותית. מותר להתרחץ במים פושרים כדי להוריד את הזיעה ולהימנע מאמבטיה או מקלחת ממושכת שמטרתה הנאה ותענוג  מהמים

 

פסיקה לעדות המזרח

כידוע רוב המנהגים  למנהג עדות המזרח מתחילים רק בשבוע שחל בו תשעה באב. הדברים אמורים בהקשר לתספורת, כיבוס, רחיצה. רק המנהג שלא לאכול בשר ולא לשתות יין מתחיל מראש חודש. מדי  שנה תשעה באב חל באמצע השבוע, ולכן אסור להסתפר או לכבס או להתרחץ  רק מהשבת שלפני תשעה באב. אולם השנה תשעה באב חל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, נחלקו הראשונים האם האיסורים הללו חלים כל השבוע שלפני תשעה באב דהיינו השנה ממו"ש פר' מסעי או שהאיסורים הללו לא חלים כלל וכלל השנה.

הלכה למעשה פוסקים שהשנה האיסורים הללו לא חלים ובכל אופן פוסק הרב עובדיה יוסף (יחווה דעת ג,לט) שאף שמקילים במהלך השבוע, יש להימנע מלהסתפר ולהתגלח כבר מערב שבת חזון (יום שישי הבא) שייכנס כאבל לצום תשעה באב.

ונשמרתם

כל השנה אנו צריכים להימנע מהרפתקאות שיש בהם סיכון. בתשעת הימים יש להימנע מסיכונים מיותרים. קשה לפרט את הגבולות וכל אחד יפעל לפי שיקול דעתו.

 

רחיצה בבריכה למנהג אשכנז

א.      אסור להתרחץ ולשכשך במים לתענוג.

ב.       ילדים קטנים בגיל הגנים וכיתה א מותר להם להתרחץ  להנאתם בבריכה באלו הימים החמים.  באופן כללי ילדים עד גיל מצוות יכולים לשחות ולא משחקי מים.

ג.        אנשים שמקפידים על שחייה יומית וקבועה לבריאותם יש להם על מה לסמוך ולהמשיך לשחות אולם עדיף להימנע משחיה זו כל אחד ינהג לפי שקול דעתו.  מצד אחד, זו לא רחיצה לנקיון הגוף והסרת הלכלוך  ומצד שני זה לא רחיצה לשם תענוג ולכן קשה להכריע חד משמעית.

שנזכה לבנין ירושלים ובית המקדש בקרוב בימינו

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו