פרשת ראה – דתי או חילוני? כולנו בנים לה'

  בָּנִים אַתֶּם לַה' אֱלֹקֵיכֶם לֹא תִתְגֹּדְדוּ וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת (דברים יד,א)
חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, וכולם בנים  בין כהן ובין לוי וישראל (רמב"ן). משה מדגיש לעם שהקשר עם הקב"ה אינו רק  כעבד לאדון – 'עבדיי הם',  אלא קשר עמוק  יותר כקשר הבן לאביו – 'בניי הם'. עם ישראל נכנס ל'מועדון' ייחודי . רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו במהות הקשר שבין הבנים לאב: 'בנים אתם לה' אלקיכם' –  בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים – אתם קרואים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים – אין אתם קרוים בנים, דברי ר' יהודה; רבי מאיר אומר: בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. (קידושין לו ע"א)

לדעת רבי יהודה מעמד הבן דורש מחויבות למצוות. הקשר אינו נצחי הוא מתבטל בשעה שישראל אינם נוהגים כבנים. רבי מאיר תלמידו של אלישע בן אבויה היה ושתה בצמא את דבריו, עד שנהפך רבו ל"אחר", שקצץ בנטיעות וכפר בעיקר. רבי מאיר – נפשו קרועה על אבדן רבו המובהק, אך עדיין מפעמת בו התקווה שישוב. ייתכן שעובדה זו עומדת ברקע שיטתו של  ר' מאיר  החולק על ר' יהודה. הבן אינו יכול להתנתק מתוך משפחתו, לעולם הוא נחשב כבן –  ולכן אף על פי שסר מדרך ה', הוא ממשיך להיות בן.  לדעתו 'ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא'. או שמחלוקתם תלויה בסיבה שאנו כבנים לפני ה'.  לדעת רבי יהודה אנו בנים כי נבחרנו לקבל את התורה, ולכן בשעה שאין אנו שומרים את התורה  אין אנו מוגדרים כבנים. לעומתו סובר רבי מאיר שהקב"ה יצר אותנו כבניו ואין הדבר תלוי במעשינו.

הרשב"א קובע שההלכה היא כרבי מאיר: 'ואף על גב דרבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה הכא רבי מאיר קראי קא דייקי' (תשובות, א,רמב). אמנם בכל המחלוקות הלכה כרבי יהודה אבל במחלוקת זו סבור הרשב"א שהלכה כרבי מאיר משום שלשון הפסוק תומכת בגישתו.  להלכה זו השלכות רבות על מעמדו ההלכתי של אדם שאינו שומר תורה ומצוות. שיטתו של רבי מאיר היא פסיקה המתאימה לתנודותיה של האומה היהודית בתולדותיה השונים.  היו תקופות שכל האומה עבדה את הקב"ה, והיו תקופות שעבדו עבודה זרה. אמנם אנו חיים  בתקופה שלצערנו רבים אינם שומרי תורה ומצוות אבל אנו תלמידיו של ר' מאיר: "רבי מאיר רימון מצא. תוכו אכל וקליפתו זרק".

ר' מאיר לימד אותנו שיש לו לאדם  להתבונן פנימה, והוא יראה שמבעד לקליפה  העבה  מצויה השלהבת, והיא ממשיכה לבעור. חז"ל תיארו את ר' מאיר כבעל מחשבה יצירתית ומיוחדת: אמר רבי אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו ומפני מה לא קבעו הלכה כמותו שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו שהוא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים על טהור טמא ומראה לו פנים (עירובין י"ג ע"ב).

שמא תאמר שמחשבתו היצירתית והמיוחדת של ר' מאיר וקשריו המיוחדים עם רבו אלישע בן אבויה היו  הבסיס להשקפתו הייחודית? ר' מאיר הצליח לקלף את הקליפות ולחדור פנימה אל נפש האדם ולראות בכולם בנים.

יש רגעים ששיטתו של רבי מאיר מוכחת מתוך המציאות וכולנו מתנהגים כבנים לאב אחד ואחים זה לזה. אמנם לא כולם שומרי תורה ומצוות  אבל במלחמות ישראל נקראים אלפי חיילים  השונים בהשקפתם  לחזית וכולם יוצאים במסירות ומסכנים את חייהם כדי להגן על העם. אלפי מתנדבים  יוצאים ותורמים מזמנם כדי לעזור לשכבות החלשות באמצעות עמותות שונות.  בתקופות מיוחדות או חלילה בעת צרה  מתגלים אנו כבנים לאב ואחים לצרה. אפילו שבימי שגרה לא מפסיקים לריב, בשעת צרה מאוחדים ונאמנים לעזור זה לזה. זו הוכחה מתוך המציאות שהלכה כרבי מאיר אנו אחים גם לאח שאינו נוהג מנהג בנים.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו