בית מדרש לנשים מגדל עז

[kipa_cat_desc]

כתבי עת

מפרי עטן של תלמידות בית המדרש ובוגרותיו. עז דבורה– גליון א' התשפ"א, גליון ב' התשפ"ב  

קרא עוד