Uncategorized

[kipa_cat_desc]

כתבי עת

מפרי עטן של תלמידות בית המדרש ובוגרותיו. עז דבורה– גליון א' התשפ"א, גליון ב' התשפ"ב  

קרא עוד

הסכת חנוכה

נר ראשון: הרב נתנאל בוקס על הישועות ועל הניסים. הרב נתנאל בוקס פותח לנו את הדלת לדברי סופרים ומציע לנו דרך חדשה להתבונן על הדלקת נרות

קרא עוד

תכנית בקיאות גמרא

בהובלת הרבנית נעמי אדלר סדר ושיעור במסכת סנהדרין תוך היכרות רוחבית ומעמיקה עם הנושאים העולים ממנה *התכנית מיועדת לנשים בעלות רקע בלימוד גמרא*ימי הלימוד:יום שני

קרא עוד

תכנית הלכה

בהובלת הרב קובי גיגי לימוד הלכות שבת תוך העמקה ביסודות ההלכה ושיטות הפסיקה. *התכנית מיועדת לנשים בעלות רקע בלימוד הרוצות להעמיק ולהרחיב את ידיעותיהן ואף

קרא עוד