חגים ומועדים

[kipa_cat_desc]

הלכות סוכה וארבעת המינים

    1.  הכנות לחג – נוהגים לטבול במקווה לכבוד הרגל. יש להימנע מאכילת סעודה הכוללת נטילת ידיים החל מ-15:30 כדי שנאכל את הסעודה הראשונה

קרא עוד

סוכות – אגודה אחת?!

אנו נוהגים ליטול את ארבעת המינים באגודה אחת. שורש מנהג זה במחלוקת בין רבי יהודה לחכמים: רבי יהודה סבור שיש חובה לאגוד את הלולב עם

קרא עוד

הלכות יום כיפור תשע"ד

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו"   השנה יום כיפור קיצי תרתי משמע: מזג האוויר חם יש להימנע מלהיות

קרא עוד

לראש השנה – כבני מרון

אחד מהפיוטים הגורמים לנו להתרגש במהלך ראש השנה ויום הכיפורים הוא 'ונתנה תוקף'. בפיוט זה באה לידי ביטוי אפסיות האדם: "אדם יסודו מעפר וסופו לעפר

קרא עוד

ל"ג בעומר – על מה החגיגה?

  זכה ל"ג בעומר למעמד מיוחד, שביום זה מותר לערוך חתונות ולהסתפר. אסור להתענות בו, וכמובן שלא אומרים תחנון. אמנם יש הנוהגים להימנע מלהתחתן בין

קרא עוד

הלכות פורים תשע"ג

  שבת זכור   1.  מוקד של שבת זכור הוא קריאת המפטיר: "זכור את אשר עשה לך עמלק". קריאה זו היא חובה מהתורה. חכמים סמכו

קרא עוד

הלכות חנוכה

  הלכות חנוכה תשע"ג הרמב"ם מתאר את צביונו של חנוכה: ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת הימים האלו שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו

קרא עוד