תוכניות לימוד מתקדמות לנשים עובדות ולומדות- תשפ"ב

כתיבה תורנית- קבלת כלים לכתיבת חידושים עיוניים בתלמוד ובמחשבת חז"ל וגיבושם לכלל מאמר.
למדנות ולמדנים– לימוד נושאים מרכזיים בלמדנות, תוך עיון משווה בדרכי לימוד של אחרונים.
תכנית הלכה- לימוד הלכות שבת תוך העמקה ביסודות ההלכה ושיטות הפסיקה.
תכנית בקיאות– סדר ושיעור במסכת סנהדרין תוך היכרות רוחבית ומעמיקה עם הנושאים העולים ממנה.
תכנית מחשבה– מזמינות אותך להצטרף ולהיזכר בחבורה ודיבוק חברות,  ללמוד ולהתפלל יחד גם מתוך העומס של החיים.