צום יז בתמוז [נדחה]

אי"ה ביום ראשון הקרוב נצום את צום יז בתמוז. השנה הצום נדחה שכן יז בתמוז הוא בשבת. יש לצום ביום זה. נשים שהם בהריון או מניקות לא יצומו ביז תמוז . אין צורך באכילה לשיעורים אלא אוכלות ושותות כרגיל . יש להקפיד ביום זה לאכול דברים הנצרכים ולא "מותרות" (גלידה, עודה וכו')

 

"כל רודפיה השיגוה בין המצרים" / שלושת שבועות

ביום ראשון הקרוב יחול י"ז בתמוז שפותח את תקופת ימי בין המצרים – שלושת השבועות, שבמהלכן אנו נוהגים אבלות על חורבנה של ירושלים והמקדש. בשלב ראשון אציין את ההלכות הקשורות לחלקה הראשון של תקופה זו מיום י"ז תמוז ועד ר"ח מנחם אב.

תחילתה של תקופת ימי בין המצרים

א.      ארועים שיש בהם שמחה – אין ללכת בתקופה זו לאירועים שיש בהם שמחה כמו מופעים, הצגות ערבי שירה וכו'. מוזיקה – מותר לשמוע מוזיקה שקטה (רקע) לעומתה, מוזיקה שמחה אין לשמוע. באופן כללי לא אסרו הנאה בימים אלו אלא שמחה.

ב.      תספורת וגילוח – הרמ"א (אורח חיים תקנא,ד) פוסק: 'תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז' לכן אין להתגלח ואין להסתפר בתקופה זו. עדות המזרח אסורים בתספורת רק בשבוע שחל בו תשעה באב. (שולחן ערוך תקנא,טו)

ג. ברכת שהחיינו

נהגו להימנע מקניית כלים או בגדים חדשים שברכתם 'שהחיינו'. ימים אלו הם ימי פורענות לישראל ולכן נמענים אנו מלומר: 'שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה'. בשעת צורך גדול ניתן לקנות. עדיף לחדש ולברך בשבת.  

ד. ברכת הטוב והמטיב

בעוד, שברכת שהחיינו נאמרת על כלי הנקנה לאדם עצמו הרי שברכת הטוב והמטיב נאמרת בשעה, שאנו קונים כלים חדשים לצורך הבית והמשפחה. ברכה זו ניתן לאומרה בימים אלו ולכן כל קנייה לצורך ביתי ומשפחתי [ ריהוט, רכב וכו'] מותרת. [אגרות משה חלק ג' סימן פ] כמו כן, ישנם כלים או בגדים פשוטים (בגדים לימות החול, מגבות, כלי בית וכו') שלא מברכים עליהם שהחיינו בשעת קנייתם ומותר לכתחילה לקנותם במהלך ימים אלו.      

                           נסכם ונאמר שמרבית הקניות מותרות לפחות עד ר"ח אב.

ד. טיולים ובריכה וים – מותר לטייל ולצאת לחופשה בימים אלו. יש להימנע מטיולים מאורגנים או טיול בקבוצות, שיש בהם אוירה של שמחה ושירה משותפת. כן מותר ללכת לים ולבריכה עד ראש חודש אב.