פרשת מקץ- האיזון שבין הבית לחוץ

חובת ההדלקה הבסיסית היא על הבית: "נר איש וביתו". ובלשונו של הרמב"ם הל' חנוכה (ד,א) : "מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד  בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד". ביחס לדרגת ההידור פוסק הרמב"ם שרק בעל הבית מדליק  כמספר אנשי הבית: "והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד". הרמ"א  מוסיף על הרמב"ם ולדעתו ההדלקה נעשית על ידי כל אחד מבני הבית  (תרעא,ד).  בעוד שהמוטיב המרכזי בהדלקת הנרות הוא הבית הרי, שיש רובד נוסף בהדלקה, שקשור ליציאה מהבית. מיקום ההדלקה אינו בטרקלין הבית או בפינת האוכל אלא מחוץ לבית: "נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ". ה'שפת אמת'  (בראשית ,חנוכה שנת תרלד) מצביע על מורכבותה של הדלקת הנר :

"בהתאסף כל כוחות האדם ובני ביתו השייכים אליו, יוכל לקיים את המצוה בשלמות יותר. מצות נר חנוכה מבחוץ, והוא שיוכל האדם להביא הארה במקום החושך. ולזאת צריך האדם ליקח עמו כל התלוי בו."

לדבריו, יכולתו של אדם להשפיע ולעשות מחוץ לביתו מותנית בתמיכה המשפחתית.  תמיכה זו תבוא רק  אם כל אחד מבני הבית יהיה שותף למשימה. שיתוף בני הבית במעשה ההדלקה מאחד את כל הכוחות שבבית וכך מתאפשרת ההדלקה מחוץ לבית שמשקפת את העשייה ברשות הרבים.   

פעמים תיתכן סתירה בין  הנתינה לבית לבין התרומה לקהילה.   דילמה זו ככל הנראה קיימת ביחס לאדם, שהדוחק הכלכלי לא מאפשר לו לרכוש נר שבת וגם נר חנוכה. כיצד ינהג, האם ידליק נר חנוכה או נר שבת. תפקידו של נר שבת להאיר את הבית ולעומתו תפקידו של נר חנוכה להאיר בחוץ ולפרסם את הנס. על אף ששני הערכים חשובים מכריע הרמב"ם  בסוף הלכות חנוכה :  "…נר ביתו קודם משום שלום ביתו שהרי השם הנמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר: 'דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".  בהלכה זו מבקש הרמב"ם  לחדד את המסר ששלום בית הוא הערך העליון גם אם נקראים אנו למשימה  ציבורית שתהיה החשובה ביותר. לעולם לא נוכל לתפקד כראוי בחוץ אם לא ישכון שלום בבית. מיוחדת היא שבת חנוכה שמדליקים אנו נרות שבת וחנוכה כאחד זה האידיאל השילוב שבין הפנים לחוץ.  לעולם לא נוכל להדליק נר חנוכה אם לא יידלק בבית נר שבת. בימי החנוכה  אנו מדליקים את נרות החנוכה  בתחילת הערב. לשם כך, אנו מקדימים את  שובנו מהעבודה, להיות מכונסים יחדיו,   וזו תרומה משמעותית לחיי המשפחה.  'מודל חנוכה' חייב לשמש עבורנו כמודל לכל השנה כולה. נזכור שכל המשימות שלנו בחיים יהיו מהודרים ונאים אם הפעילות שלנו תהיה מאוזנת בין הבית לחוץ, והמשפחה תהיה אבן תמך משמעותית לחיי העשייה בחוץ.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו