לו"ז סליחות לקהל הרחב תשע"ו-ז

לו"ז סליחות

יום ראשון כב' אלול 25/9

יום שני כג' אלול 26/9

יום שלישי כד' אלול 27/9

יום רביעי כה' אלול 28/9

יום חמישי כו' אלול 29/9

שישי כז' אלול 30/9

שבת כח' אלול 1/10

בשעה 22:00

עקדת יצחק /

אחינעם יעקבס

 

23:45 שיחה לפני סליחות:

בת שבע סמט

00:15

סליחות

בשעה 22:00

'למנצח לבני קורח מזמור' – מזמור התקיעות /

מירי שליסל

23:45 שיחה לפני סליחות: הרב אבישי שרייבר

00:15

סליחות

מהשעה 20:30

ערב בוגרות

 

 

23:45 שיחה לפני סליחות:

כרמית פינטוך

00:15

סליחות

בשעה  22:15

'העוקד והנעקד' / בתיה יפין חורי

 

23:45 שיחה לפני סליחות: הרב דן האוזר

00:15

סליחות

בשעה 22:15

"שימו לב אל הנשמה" בערב ראש השנה / מלכה פיוטרוקובסקי

23:45 שיחה לפני סליחות: מלכה פיוטרוקובסקי

00:15

סליחות

 

פרשת ניצבים

 

יום ראשון כט' אלול 2/10

יום שני א' תשרי 3/10 יום שלישי ב' תשרי 4/10 יום רביעי ג' תשרי 5/10 יום חמישי ד' תשרי 6/10 שישי ה' אלול 7/1 שבת ו' תשרי 8/10

ערב רה"ש

ראש השנה

ראש השנה

בשעה 20:30

על אכילה ושתיה ופיוס ערב יום הכיפורים  / הרב מאיר נהוראי

בשעה 22:15

תהליך הוידוי  ומורכבותו במהלך יום הכיפוריםהרב מאיר נהוראי

23:45 שיחה לפני סליחות: הרב מאיר נהוראי

00:15

סליחות

בשעה 22:30

הקיקיון של יונה: מדוע חס ה' על נינוה ?"/ הרב יוני גרוסמן

23:45 שיחה לפני סליחות: הרב שרלו

00:15

סליחות

 

פרשת וילך

 

23:45 שיחה לפני סליחות

הרב י"צ רימון

 

 
 

יום ראשון ז' תשרי 9/10

יום שני ח' תשרי 10/10 יום שלישי ט' תשרי 11/10 יום רביעי י' תשרי 12/11      
 בשעה 22:15

שיעור  הרב בני לאו

23:45 שיחה לפני סליחות

הרב בני לאו

00:15

סליחות

בשעה 22:00

הרב יצחק לוי

23:15 שירי סליחות

00:15 סליחות

ערב יום כיפור

יום כיפור

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו