פרשת פקודי- כנגד כל הסיכויים

'בְּיוֹם הַחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ תָּקִים אֶת מִשְׁכַּן אֹהֶל מוֹעֵד' (שמות מ,ב ) המשכן הוקם בא' ניסן אולם מסתבר, שיצירת המשכן הסתיימה הרבה לפני כן. רש"י (לט,לג) מציין שלא היתה להם את היכולת  להעמיד את המשכן מפאת משקלו הרב. הקב"ה ביקש לכבד את משה להקים את המשכן וכך אמר:  'אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: איך אפשר הקמתו על ידי אדם, אמר לו עסוק אתה בידך נראה כמקימו, והוא נזקף וקם מאליו, וזהו שנאמר: (שמות מ יז) הוקם המשכן'.  המדרש מציין שמלאכת המשכן הסתיימה בכ"ה כסלו והמשכן היה מקופל ורק בא' ניסן המשכן הוקם בפועל על ידי משה . בין לבין נשמעו תלונות מקרב ליצני הדור, שכן חלקם היו מתוסכלים שלאחר המרוץ לתרומות ולעשייה הברוכה הכל מתעכב וכך מסביר המדרש: (תנחומא פקודי סי' יא) :

'למה לא עמד (המשכן)  מיד אלא מפני שחשב הקדוש ברוך הוא לערב שמחת המשכן בשמחת היום שנולד בו יצחק אבינו, לפי שבאחד בניסן נולד יצחק אמר הקדוש ברוך הוא הריני מערב שמחתכם שמחה בשמחה, והיו ליצני הדור מרננין ומהרהרין ואומרין להם נגמרה מלאכת המשכן ואינו עומד מיד, ולא היו יודעים מחשבתו ועצתו של הקדוש ברוך הוא, ועל זה אמר דוד המלך כי שמחתני ה' בפעלך במעשה ידיך ארנן (תהלים צב), … ולפיכך איש בער לא ידע אלו הליצנין והטפשין שבדור שלא היו יודעים מחשבתו של הקדוש ברוך הוא …לפיכך ויקם משה את המשכן וגו', ולא בצלאל ולא אהליאב ולא החכמים העושים'

 המדרש מתאר את הביקורת,  שסופג משה מליצני הדור בשל העיכוב. מצד אחד, אכן בניינו של המשכן מתמהמה  ומצד שני הגיע הזמן שהעם יאמין בתהליך ויבין שלא הכל מתנהל לפי ההיגיון האנושי הרגיל. 

סיטואציה דומה  מתרחשת בעת לידת יצחק.  כאשר התבשרה שרה על לידתו היא צחקה – 'צחוק עשה לי אלוקים'. מדובר במציאות בלתי נתפסת – 'אַחֲרֵי בְלֹתִי הָיְתָה לִּי עֶדְנָה וַאדֹנִי זָקֵן'.  באותו הזמן, ליצני הדור התחילו ללגלג ולזלזל והחלו להפיץ,  שמאבימלך נתעברה שרה. לשם כך צר הקב"ה קלסתר פניו של יצחק שיהיו דומים לשל אברהם. הולדתו של יצחק מסמלת את המציאות, שהיא מעל הטבע.

זו הוכחה לכך שדווקא במציאות הנראית כבלתי אפשרית  מוכח שזה אפשרי. הליצנים הם האנשים,  שמשקיפים על המציאות באופן ראלי והגיוני, ואם עובדות מסוימות לא מסתדרות להם הם ממציאים הסברים ומסוגלים אף להכפיש בשל כך את האחרים. כך חוזרת המציאות על עצמה בעת הקמת המשכן. אכן המלאכה הסתיימה כל העיניים צופות וממתינות לרגע ההקמה, ומהרגע שהחלה  ההתמהמהות סבורים הליצנים, שמשה נכשל במשימה ומתחילים להעליל עלילות שוא. במהלך תקופת הדחייה נוצרה הזדמנות לאותם ליצני הדור להעליל עלילות שוא על משה באומרם, שלקח לעצמו מכספי המשכן. וכפי שמתואר במדרש תנחומא  פקודי סימן ז: 'אלה פקודי המשכן, ולמה עשה חשבון הקדוש ברוך הוא מאמינו שנא' (במדבר יב) בכל ביתי נאמן הוא ומשה נתן חשבון, אלא מפני ששמע ליצני הדור שהיו משיחין אחריו שנאמר והיה כצאת משה וגו' והביטו אחרי משה, ומה היו אומרים  … וחברו משיבו ריקה אדם שנתמנה על מלאכת המשכן על ככרי כסף ועל ככרי זהב שאין לו חקר ולא משקל ולא מנין מה אתה רוצה שלא יהיה עשיר, כששמע כן אמר חייכם משנגמרה מלאכת המשכן אני נותן להם חשבון כיון שנגמרה אמר להם אלה פקודי המשכן'.  

אם כן, זיקה עמוקה קיימת בין הקמת המשכן להולדתו של יצחק.  כשם שיצחק נולד כנגד כל המוסכמות כך המשכן הוקם על ידי בן אנוש למרות שהיה כמעט בלתי אפשרי להקימו ולהעמידו. בשני המקרים ניסו ליצני הדור לשבש ולהערים קשיים אולם בסופו של דבר לא הצליחו בכך. חודש ניסן מסמל את כוחה של ההשגחה  להתערב בטבע ולחולל שינויים.  הקמת מדינת ישראל היתה כנגד כל הסיכויים וגם כיום שהמזרח התיכון סוער בכל פינה ופינה מסביבנו זה נס אחד גדול. אל לנו להקשיב לליצני הדור לאלו שמוציאים את הקב"ה מתוך התמונה.

חלק מהאירועים  המשמעותיים של האומה התרחשו כנגד כל הסיכויים.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו