הלכות פורים

שבת זכור

  1.  המוקד של שבת זכור הוא קריאת המפטיר – "זכור את אשר עשה לך עמלק". קריאה זו היא חובה מהתורה. חכמים סמכו את קריאת זכור לקריאת המגילה, שיש בה מחיית עמלק. הואיל וקריאה זו מהתורה מדקדקים בקריאתה בטעמים ובדקדוק. הקורא מכוון להוציא את כולם ידי חובה של מצות 'זכירת עמלק'.

  2.  בדורות האחרונים פשט המנהג שנשים הולכות לשמוע פרשת זכור.

  3.  חייל שלא שמע קריאת פרשת זכור בשבת יכוון לצאת ידי חובה בקריאת התורה של פורים שקריאתה במהלך תפילת שחרית בפרשת: "ויבוא עמלק". מי שלא שמע גם בפורים יצא ידי חובה כאשר יקראו בסוף השנה את פרשת כי תצא (פרשת עמלק חותמת את פרשת כי תצא).

 

זכר למחצית השקל

  1.  מנהג ישראל לתת כסף "זכר למחצית השקל" למנהג אשכנז נותנים מחצית מן המטבע הנהוג באותו מקום ובאותו זמן, דהיינו שלש מחציות של חצי שקל. למנהג ספרד מדובר בערך של 10 ג' כסף (25₪ לערך).

  2.  המנהג לתת עבור כל אדם מעל גיל מצוות, ויש הנוהגים לתת עבור כל נפשות הבית.

 

קריאת מגילה

  1.  יש לשמוע את קריאת המגילה מתחילתה ועד סופה. שונה קריאת מגילה מקריאת התורה בשבת, שכן מי שהחסיר אפילו מילה אחת לא יצא ידי חובה. מי שלא שמע מילה או משפט שיקרא לעצמו אפילו בלי טעמים ואפילו מתוך חומש, וימשיך להשתלב בקריאתו של 'בעל הקורא' (שליח הציבור). חשוב לשמור על השקט בעת הקריאה על מנת שיישמע קולו של בעל הקורא.

  2.  נשים חייבות בקריאת מגילה. רצוי שיקרא לפניהן מי שלא יצא ידי חובה עדיין בקריאת מגילה ויברך עבורן את ברכות המגילה.

 

יום חמישי י"ד באדר

עיקר מצוות הפורים חלות ביום. מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים. חשוב שגברים ונשים יבואו לבית הכנסת לשמיעת מגילה. מי שלא הספיק(ה) לשמוע בבית הכנסת יכול להשלים במהלך כל היום עד לשקיעה.

  1.  קריאת מגילה – מברכים שלוש ברכות לפני קריאת מגילה, ומכוונים בברכת שהחיינו להוציא ידי חובה את שאר המצוות הנוהגות ביום.

  2.  משלוח מנות – לפחות שתי מנות לאדם אחד. שני מיני אוכלים (ראויים למאכל מידי) או אוכל ומשקה. זוג נשוי ישלח לפחות שני משלוחי מנות לשני אנשים. כמובן שיש לוודא שכל בני המשפחה ישלחו אף הם משלוחי מנות.

  3.  מתנות לאביונים –"מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו שאין שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים ויתומים" (רמב"ם הל' מגילה פרק ב). יש לתת בפורים שתי מתנות לשני עניים. עדיף לתת את המתנות דווקא בפורים, אבל אפשר גם לתת לפני פורים על מנת שיחלקו אותם בפורים עצמו. מאתנו נדרש לתרום עבור מטרה זו כל אחד לפי כוחו, ביחס מתאים למספר האנשים במשפחה שהוא נותן עבורם.

  4.  דגשים לחיילים – משלוח מנות – חייל יביא לחברו ממטעמיו שהביא מהבית. חיילים הנמצאים בפעילות מבצעית יכולים להחליף זה עם זה את מנות הקרב, וכך יצאו ידי חובת משלוח מנות. מתנות לאביונים – שתי מתנות לשני עניים. מי שנמצא במקום רחוק ואין ביכולתו לתת מתנות לאביונים, עליו למנות את בני משפחתו להיות שלוחיו למתן מתנות לאביונים. מינימום מתנות לאביונים – 20 ₪.

  5.  סעודת פורים – מצוותה דווקא ביום. יש להתפלל מנחה, ורק לאחריה לערוך את הסעודה הגדולה.

  6.  הנוסע לירושלים לפורים יתייעץ כיצד עליו לנהוג בנוגע למצוות הפורים.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו