הלכות סוכה וארבעת המינים

 

  1.  הכנות לחג – נוהגים לטבול במקווה לכבוד הרגל. יש להימנע מאכילת סעודה הכוללת נטילת ידיים החל מ-15:30 כדי שנאכל את הסעודה הראשונה בחג בתיאבון.[1]

  2.  הדלקת הנר – "להדליק נר של יום טוב", "שהחיינו".

  3.  סדר הקידוש בלילה – ברכת הגפן, אשר בחר בנו מכל עם, לישב סוכה, שהחיינו. יש מסורות שונות לאופן אמירת הקדוש: א) הגר"א (על פי הרמב"ם) – עומדים בעת אמירת הקדוש ומברכים "לישב בסוכה", ויושבים. ב) רמ"א – מי שנוהג כל השנה לקדש בישיבה אומר את הקידוש בישיבה.[2]

  4.  סדר קידוש ביום – נחלקו הפוסקים: יש אומרים שיברך "לישב בסוכה" אחר ברכת בורא פרי הגפן, ויש אומרים שיברך "לישב בסוכה" בשעה שבוצע על הפת ולא בעת אמירת הקידוש. כל אחד ינהג לפי מסורת אבותיו. אמירת הברכה מפי המקדש או הבוצע פוטרת את כולם ואין צורך לחזור ולברך פעם נוספת.

  5.  סעודה על מזונות – כאשר עושים קידוש במהלך היום, אף על פי שלא אוכלים לחם אלא מזונות (עוגה, ביסקוויטים וכו') מברכים לישב בסוכה.

  6.  כוונה בשעת הברכה – בדרך כלל אין אנו מקפידים לכוון כוונה ספציפית של מהות המצווה בשעה שאנו מקיימים את המצוות. אולם בעת שנברך בלילה הראשון נכוון על מהות המצווה דהיינו שהסוכה הגינה עלינו בעת שיצאנו ממצרים.[3]

 

  7.  חובת אכילה בלילה הראשון – קיימת חובה מיוחדת לאכול בלילה הראשון כזית פת תוך כדי אכילת פרס (שיעור של 4 דקות). חובה זו היא תולדה של היקש בין אכילה של מצה בליל פסח ובין לילה ראשון של סוכות. לכן בדומה למצה,[4] יש לאכול לפחות פרוסת חלה ברצף לפני שאוכלים את שאר התבשילים.

  8.  גשם בסוכות – שעון קיץ משרה אווירה של קיץ ואין כמעט סיכוי לגשם במהלך סוכות. אם ירד במהלך חול המועד גשם משמעותי פטור מהסוכה.

  9.  חום גדול – אם מצטער מהחום הגדול פטור מהסוכה. קשה לנסח הגדרה מדויקת לחום גדול אבל ברצוני להציג רק את העיקרון. אנחנו רגילים לשבת במזגן ולכן בבית יותר נוח מאשר בסוכה. חוסר נוחות אינה פוטר מסוכה, ויש לזכור שישיבה בסוכה היא מצווה מיוחדת ולכן רק צער משמעותי מהחום פוטר ממנה.

10. סוכה בשבת ויום טוב – מי שמעמיד את הסוכה על גבי קרקע שאינה מרוצפת (בגינה) ייזהר שלא לגרור כיסאות או שולחנות כדי שלא יעשה חריץ (חופר). כמו כן, יקפיד שלא יישפכו מים (משקה).

11. הבדלה – בעת שאומרים את ההבדלה נוהגים לברך "לישב בסוכה". הואיל וברכנו את ברכת הסוכה, רצוי לשבת אחר כך בסוכה ולאכול מזונות או ארוחת ערב.

12.אכילה ושתייה ושינה בסוכה – אוכלים ושותים כל שבעת ימים בסוכה. מעיקר הדין אכילת עראי מותרת מחוץ לסוכה, ובכל אופן ראוי ורצוי לאכול כל דבר ולשתות בתוך הסוכה[5]. כמו כן כשמזג האוויר מאפשר – ראוי ונכון לישון בסוכה, ויש כאן גם הזדמנות לחוויה מכוננת עם הילדים.

13. מתי חייבים לאכול בסוכה ולברך? אכילת לחם או מזונות עם קפה בבקר. אם אדם אוכל פרות או אוכל קצת מזונות כחטיף, אינו מברך ואף פטור מהסוכה.

 

14. חינוך ילדינו – ימי מועד בכלל הם ימים חשובים שאפשר להעניק בהם חוויה רוחנית לילדינו. במצות סוכה בפרט קיים דין מיוחד של "חינוך ילדים". לכן ראוי שילדים בני יותר מחמש ישבו לאכול בסוכה. יש להסביר לילדים על מהות הסוכה, כל ילד לפי רמתו.[6]

 

15.מתי מברכים "לישב בסוכה"?[7] שיטת השו"ע – בזמן האכילה. לכן מברכים ברכת הנהנין "המוציא או מזונות" ומוסיפים את ברכת "לישב בסוכה", ורק לאחר מכן טועמים. שיטת הגר"א – בזמן שנכנס לסוכה. לשיטתו, בכל פעם שנכנס לאחר שעזב את הסוכה לזמן ניכר יברך "לישב בסוכה". הלכה למעשה: אם יצא מהסוכה לעבודה או טיול וחזר לסוכה ואינו מתכוון לאכול, לדעת כולם מברך על השהייה בסוכה. קל וחומר אם סועד בסוכה סעודה שיש בה מזונות או לחם.

 

16.האם נשים מברכות על הסוכה? למנהג אשכנז נשים מברכות "לישב בסוכה". למנהג ספרד אינן מברכות אולם אם ברצונן לברך יכולות.

 

17. הדלקת נרות בסוכה – במיוחד כאשר הסוכה בחוץ קשה להדליק נרות שבת ויום טוב בתוך הסוכה הן מצד חשש לדליה והן מכך שהרוח עלולה לכבות את הנרות. לכן ידליק בבית במקום ששם מכין את צורכי הסעודה.

18.טיולים בחג הסוכות – טוב וראוי לצאת לטיולים במהלך חול המועד. מי שיוצא לטיולים בחול המועד צריך לתכנן שבמהלך הטיול תהיה לו סוכה.[8] כמובן שאפשר לאכול כל אכילת ארעי מחוץ לסוכה, ובערב לאכול בסוכה ארוחה הכוללת לחם.

ארבעת המינים

  1.  איגוד המינים – מצווה לאגוד את הלולב עם הערבות וההדסים. ויש לאגוד כך ששדרת הלולב תהיה כלפי פניו, ההדסים מימין והערבות משמאל, ההדסים יהיו גבוהים מהערבות וראש הלולב יהיה גבוה לפחות שמונה ס"מ מההדסים. רצוי לאגוד עם עלי לולב. יש להכניס את הערבות וההדסים ל"קושלך" בזהירות שלא ינשרו עלים וייפסלו.

  2.  ראוי לברך על ארבעת המינים בבקר מוקדם בסוכה, לפני ההליכה לבית הכנסת.

 

  3.  סדר הברכה: א) ליטול את הלולב ביד ימין ולאחוז באתרוג כשהוא הפוך (פטמה למטה ועוקץ למעלה), ב) לברך את ברכת המצווה (ביום הראשון מברכים "שהחיינו"). לאחר הברכה יש להפוך את האתרוג ולנענע.

  4.  נענוע הלולב בשעת אמירת הלל היא חלק משמעותי ממצוות נטילת לולב. כל אחד נוהג את סדר הנענועים כמנהג אבותיו. אין לנענע את הלולב בשעה שאומר את שם ה'. כיום שהפרוטה מצויה ומחיר ארבעת מינים אינו מופרז, ראוי לקנות אף לילדים כדי שיתחנכו במצוות נטילת לולב.

 

עבודה בחול המועד

עבודה שאיננה נחוצה ואינה מוגדרת כדבר האבד (מלאכה שאם לא יעשה אותה יהיה לו הפסד גדול) אין לעשותה בחול המועד. קל וחומר שעבודות שאנו משאירים בכוונה לחול המועד הן אסורות לחלוטין. יש להימנע מעבודות שאין בהן צורך, וכיום שעובדים חמישה ימי עבודה בשבוע אפשר ורצוי לאלו שמתאפשר להם להמיר ולהחליף את ימי העבודה בחול המועד בימי שישי.

 


[1] רמ"א תרלט, ג ובמשנה ברורה שם.

[2] תרמג, ג וברמ"א.

[3]משנה ברורה סימן תרכה ס"ק א "וכתבו האחרונים שיכווין בישיבתה, שצוונו הקב"ה ליישב בסוכה זכר ליציאת מצרים וגם זכר לענני כבוד שהקיפן אז עלינו להגן עלינו מן השרב והשמש. וכל זה לצאת ידי המצווה כתיקונה".

[4] משנה ברורה תרלט ס"ק כב.

[5] שולחן ערוך תרלט סעיפים ג –ד.

[6] שולחן ערוך סימן תרמ סעיף ב.

[7] שולחן ערוך תרלט סעיף ח.

[8] אגרות משה חלק אבן העזר חלק ד סימן ל"ב.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו