הלכות פורים תשע"ג

 

שבת זכור

  1.  מוקד של שבת זכור הוא קריאת המפטיר: "זכור את אשר עשה לך עמלק". קריאה זו היא חובה מהתורה. חכמים סמכו את קריאת זכור לקריאת המגילה שיש בה מחיית עמלק. הואיל וחיוב קריאה זו הוא מהתורה, מדקדקים בקריאה בטעמים ובדקדוק. הקורא מכוון להוציא את כולם ידי חובת מצוות 'זכירת עמלק'.

  2.  בדורות האחרונים פשט המנהג שנשים הולכות לשמוע פרשת זכור.

 3.  חייל שלא שמע קריאת פרשת זכור בשבת יכוון לצאת ידי חובה בקריאת התורה של פורים: "ויבוא עמלק". מי שלא שמע גם בפורים יצא ידי חובה כאשר יקראו בסוף השנה את פרשת עמלק החותמת את פרשת כי תצא.

 

זכר למחצית השקל

  1.  מנהג ישראל לתת כסף "זכר למחצית השקל". למנהג אשכנז נותנים מחצית מן המטבע הנהוג באותו מקום ובאותו זמן. למנהג ספרד מדובר בערך של 10 גרם כסף (20 ₪ לערך), והמנהג לתת שלוש מחציות השקל. וכל המרבה הרי זה משובח.

  2.  המנהג לתת בעבור כל אדם מעל גיל מצוות, ויש הנוהגים לתת עבור כל נפשות הבית.

 

קריאת מגילה

 

  1.  המטרה המרכזית היא שהציבור ישמע קריאת מגילה. מחד גיסא יש לחנך את הקטנים בשמיעת מגילה. מאידך גיסא תינוק או ילד קטן שמפריעים לשמיעת המגילה – אין להביאם לבית הכנסת.

  2.  יש לשמוע את קריאת המגילה מתחילתה ועד סופה. מי שהחסיר אפילו מילה אחת לא יצא ידי חובה. מי שלא שמע מילה או משפט – שישלים את המשפט מיד, אפילו מתוך חומש.

  3.  יש להקפיד על ממדי הרעש בהכאת המן. אין לבטל מנהג זה אך יש להקפיד על הילדים שלא ירעישו יתר על המידה. חשוב שכל ילד שיודע לקרוא ישמע את כל קריאת המגילה.

  4.  נשים חייבות בקריאת מגילה. רצוי שיקרא לפניהן מי שלא יצא ידי חובה עדיין בקריאת מגילה ויברך בעבור הציבור כולו את ברכות המגילה.  


יום ראשון י"ד באדר

עיקר מצוות הפורים חלות ביום: מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודת פורים. עיקר המצווה בשמיעת מגילה היא ביום ולכן חשוב שגברים ונשים יבואו לבית הכנסת לשמיעת מגילה.

  1.  קריאת מגילה – מברכים שלוש ברכות לפני קריאת מגילה. מכוון בברכת שהחיינו להוציא ידי חובה את שאר המצוות הנוהגות ביום.

  2.  משלוח מנות – לפחות שתי מנות לאדם אחד. שני מיני אוכלים, ראויים למאכל מידי, או אוכל ומשקה. זוג נשוי ישלח לפחות שני משלוחי מנות לשני אנשים. כמובן שיש לדאוג שכל בני המשפחה ישלחו אף הם משלוחי מנות.

  3.  מתנות לאביונים – 'מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו שאין שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים ויתומים" (רמב"ם הל' מגילה פרק ב'). יש לתת בפורים לפחות שתי מתנות לשני עניים. עדיף לתת את המתנות דווקא בפורים אבל אפשר גם לתת לפני פורים על מנת שיחלקו אותן בפורים עצמו.

  4.  דגשים לחיילים:

משלוח מנות – חייל יביא לחברו ממטעמיו שהביא מהבית. חיילים בפעילות מבצעית יכולים להחליף זה עם זה את מנות הקרב, וכך יוצאים ידי חובת משלוח מנות.

מתנות לאביונים – שתי מתנות לשני עניים. מי שנמצא במקום רחוק ואין ביכולתו לתת מתנות לאביונים, שימנה את בני משפחתו להיות שלוחיו. מינימום למתנות לאביונים 20₪.

  5.  סעודת פורים – מצוותה דווקא ביום. יש להתפלל מנחה ורק לאחר מכן לערוך את הסעודה הגדולה.

 

פורים במוצאי שבת (רקע)

בספרות ההלכתית מובא שכאשר פורים חל במוצאי שבת, נהגו להביא את המגילה בערב שבת לבית הכנסת ובצאת השבת היו מתפללים ערבית ואומרים ברכת מאורי האש, ולאחריה היו קוראים את המגילה. לאחר סיום הקריאה היו עושים הבדלה (מלבד בורא מאורי האש). והיו קהילות שהיו עושות את ההבדלה כולה לפני קראת המגילה.

ואולם בזמננו נראה שצריך לנהוג אחרת. במוצאי שבת זו אנו מקדימים את ההבדלה לתפילת ערבית.

א)     מיד עם צאת השבת, נשארים בבית ועושים הבדלה רגילה לכל אנשי הבית. מי שעושה את ההבדלה ומדליק את הנר שיאמר לפני כן: 'ברוך המבדיל בין קדש לחול'.

ב)     לאחר ההבדלה מתארגנים להליכה לבית הכנסת. הבאת מגילות, תחפושות וכו'.

ג)       תפילת ערבית תאוחר ויהיה זמן סביר מצאת השבת ועד התפילה להתארגנות.

ד)      אסור להכין בשבת לצורך מוצ"ש, ולכן כל ההכנות יתחילו לאחר צאת שבת והבדלה.

לא נוכל להתפלל ערבית מיד בצאת שבת ולאחריה לקרוא את המגילה משום שבמקומות רבים הילדים מגיעים לבית הכנסת כשהם מחופשים. אם תפילת ערבית וקריאת המגילה היו מיד עם צאת השבת לא היינו מספיקים להתכונן לקריאת המגילה בשל ההכנות המרובות. נוסף על כך יש חשש שנשכח לעשות הבדלה בבית. כדי להימנע מחילול שבת (הכנות מקודש לחול) ומחשש שמא נשכח לעשות את ההבדלה – אנו משנים את הסדר. הלכתית מותר לעשות הבדלה לפני תפילת ערבית. גם לאחר שעורכים הבדלה על הכוס לפני תפילת ערבית מזכירים בתפילה 'אתה חוננתנו'.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו