הלכות פורים תשע"ב

 

שבת זכור (פרשת תצוה)

  1.  המוקד של שבת זכור הוא קריאת המפטיר – "זכור את אשר עשה לך עמלק". קריאה זו היא חובה מהתורה. חכמים סמכו את קריאת זכור לקריאת המגילה שיש בה מחיית עמלק. הואיל וקריאה זו מהתורה, מדקדקים בקריאתה בטעמים ובדקדוק. הקורא מכוון להוציא את כולם ידי חובת מצוות 'זכירת עמלק'.

  2.  בדורות האחרונים פשט המנהג שנשים הולכות לשמוע פרשת זכור.

  3.  חייל שלא שמע קריאת פרשת זכור בשבת יכוון לצאת ידי חובה בקריאת התורה של פורים – "ויבוא עמלק". מי שלא שמע גם בפורים יצא ידי חובה כאשר יקראו בסוף השנה את פרשת כי תצא. (פרשת עמלק חותמת את פרשת כי תצא).

 

זכר למחצית השקל

  1.  מנהג ישראל לתת כסף "זכר למחצית השקל". למנהג אשכנז נותנים מחצית מן המטבע הנהוג באותו מקום ובאותו זמן. מנהג ספרד מדובר בערך של 10 ג' כסף (25 ₪ לערך) והמנהג לתת שלוש מחציות השקל, וכל המרבה הרי זה משובח.

  2.  המנהג לתת בעבור כל אדם מעל גיל מצוות ויש הנוהגים לתת עבור כל נפשות הבית.

 

קריאת מגילה

  1.  קריאת מגילה – המטרה המרכזית היא שהצבור ישמע קריאת מגילה. מחד גיסא, יש לחנך את הקטנים בשמיעת מגילה. מאידגיסא, תינוק או ילד קטן שמפריעים לשמיעת המגילה אין להביאם לבית הכנסת.

  2.  יש לשמוע את קריאת המגילה מתחילתה ועד סופה. מי שהחסיר אפילו מילה אחת לא יצא ידי חובה. מי שלא שמע מילה או משפט – שישלים את המשפט מיד, אפילו מתוך חומש.

  3.  יש להקפיד על עצמת הרעש בהכאת המן. מצד אחד, אין לבטל מנהג זה. מצד אחר, יש להקפיד על הילדים שלא ירעישו יתר על המידה. חשוב שכל ילד שיודע לקרוא ישמע את כל קריאת המגילה.

  4.  נשים חייבות בקריאת מגילה. רצוי שיקרא לפניהן מי שעדיין לא יצא ידי חובה בקריאת מגילה, ויברך בעבור הציבור כולו את ברכות המגילה.

 


יום חמישי י"ד אדר

עיקר מצוות הפורים חלות ביום: מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים וסעודת פורים. עיקר המצווה בשמיעת מגילה היא ביום ולכן חשוב שגברים ונשים יבואו לבית הכנסת לשמיעת מגילה.

קריאת מגילה – מברכים שלוש ברכות לפני קריאת מגילה. מכוונים בברכת שהחיינו לצאת ידי חובת שאר המצוות הנוהגות ביום.

משלוח מנות – לפחות שתי מנות לאדם אחד. שני מיני אוכלים (הראויים למאכל מידי), או אוכל ומשקה. זוג נשוי ישלח לפחות שני משלוחי מנות לשני אנשים. מובן שיש לדאוג שכל בני המשפחה ישלחו אף הם משלוחי מנות.

מתנות לאביונים – לצערנו לא חסרים עניים. גבאי הצדקה יוצאים בפורים ומחלקים לעניים מתנות. 'מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו שאין שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים ויתומים' (רמב"ם הל' מגילה פרק ב'. יש לתת בפורים שתי מתנות לשני עניים. עדיף לתת את המתנות דווקא בפורים אולם אפשר לתת גם לפני פורים על מנת שיחלקו אותן בפורים עצמו. מאתנו נדרש לתרום בעבור מטרה זו כל אחד לפי כוחו, ביחס מתאים למספר האנשים במשפחה.

 

דגשים לחיילים:

משלוח מנות – חייל יביא לחברו ממטעמיו שהביא מהבית. חיילים בפעילות מבצעית יכולים להחליף זה עם זה את המנות הקרביות וכך יוצאים ידי חובת משלוח מנות.

מתנות לאביונים – שתי מתנות לשני עניים. מי שבמקום רחוק ואין ביכולתו לתת מתנות לאביונים, ימנה את בני משפחתו להיות שלוחיו למתן מתנות לאביונים.

סעודת פורים – מצוותה דווקא ביום. יש להתפלל מנחה ורק לאחר מכן לערוך את הסעודה הגדולה.

מי שנוסע לירושלים לפורים יתייעץ כיצד עליו לנהוג ביחס למצוות הפורים.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו