כל רודפיה השיגוה בין המצרים – הלכות ימי בין המצרים

 

תחילתה של  תקופת ימי בין המצרים

א. אירועים שיש בהם שמחה  – אין ללכת בתקופה זו לאירועים שיש בהם שמחה כמו מופעים, הצגות ערבי שירה וכו'. מוזיקה שקטה שאין בה שמחה והיא מוגדרת כ"הנאה" מותרת.

ב. תספורת וגילוח – הרמ"א (אורח חיים תקנא,ד) פוסק: 'תספורת נוהגים להחמיר מי"ז בתמוז' לכן אין להתגלח ואין להסתפר בתקופה זו. עדות המזרח אסורים בתספורת רק בשבוע שחל בו תשעה באב. (שולחן ערוך תקנא,טו)

ג. ברכת שהחיינו וקניית כלים

נהגו להימנע מקניית כלים או בגדים חדשים שברכתם 'שהחיינו'. ימים אלו הם ימי פורענות לישראל וקשה לומר : 'שהחיינו וקימנו והגענו לזמן הזה'. בשעת צורך גדול ניתן  לקנות ולברך. 

מצד אחר מותר לקנות כלים שברכתם 'הטוב והמטיב'. בעוד ברכת שהחיינו נאמרת על כלי הנקנה לאדם עצמו הרי שברכת הטוב והמטיב נאמרת בשעה שאנו קונים כלים חדשים לצורך הבית והמשפחה. אין מניעה לומר ברכה זו בתקופת בין המצרים. לכן כל קנייה לצורך ביתי ומשפחתי [ריהוט, רכב וכו'] מותרת. [אגרות משה חלק ג' סימן פ]  כמו כן יש כלים או בגדים פשוטים שלא מברכים עליהם שהחיינו בשעת קנייתם ומותר לקנותם במהלך ימים אלו.                                   נסכם ונאמר שמרבית הקניות מותרות לפחות עד ר"ח אב.

ד. טיולים – מותר לטייל בתקופה זו. מותר לצאת לחופשה בימים אלו אולם כדאי להימנע מטיולים מאורגנים או טיול בקבוצות שיש בהם אוירה של שמחה ושירה משותפת.

תשעת הימים

תשעת הימים מתחילים ב-א' במנחם-אב

1. משא ומתן

נוהגים לעבוד כרגיל לצורך פרנסה, אולם יש למעט בקניות ובמיוחד בקניית בגדים חגיגים.

2. אכילת בשר ושתית יין

נמנעים מאכילת בשר ושתיית יין  מראש חודש כולל בני עדות המזרח. האיסור כולל גם אכילת שומן עוף.  מרק עוף נכלל באיסור העוף וגם כל מאכל שהתבשל עם בשר. אכילת דגים מותרת.

היתרים מיוחדים

היתרים לאכילת בשר מטעמי מצוה:

א) במוצאי שבת נהגו  שקטן (שלא הגיע למצוות) ישתה מהיין של הבדלה. אולם כאשר אין ילדים בבית המבדיל יכול לשתות משום שזו שתיית מצוה.  

ב) מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודות מצוה: מילה, פדיון בן וסעודת סיום מסכת.

ג) בסעודת מצוה זו מותר לכל  המשתתפים לאכול אפילו לאלו שלא סיימו את המסכת.

היתרים לאכילת בשר הנובעים ממקרים מיוחדים:
א) ניתן להקל לנשים בהריון ומניקות.

ב) חולה המעוניין באכילת בשר.

ג) ראוי ונכון לחנך את הילדים שלא לאכול בשר בתשעת הימים. אסור לזרוק בשר שנותר משבת. יש לשמור בהקפאה או  לתת לילדים לפני גיל מצוות לאכול.  

הערה: פעמים שארוחת דגים תהיה מכובדת יותר מאכילת בשר עוף. יש לזכור שההימנעות מאכילה נובעת גם מביטול הקרבנות בעטיו של חורבן בית המקדש. את הקרבנות הביאו מבשר בהמה או עוף ולזיכרון הדבר אנו נמנעים מאכילתם.

3. רחיצת הגוף

מעיקר הדין מותר להתרחץ אפילו בערב תשעה באב (תענית ל ע"א) אולם מעיד הרמב"ם בהל' תעניות (ה,ו): 'משיכנס אב ממעטין בשמחה, וכבר נהגו ישראל שלא לאכול בשר בשבת זו (בשבוע שחל בו) ולא יכנסו למרחץ עד  שיעבור התענית'.

השולחן ערוך (תקנא,טז)  מצטט כממ דעות ואינו מכריע. הרב עובדיה יוסף פוסק לספרדים שהאיסור חל רק בשבוע שחל בו תשעה באב. מנהג אשכנז להימנע כבר מראש חודש.

בעיצומה של תקופת הקיץ, הרחיצה היא צורך בריאותי. מותר להתרחץ במים פושרים כדי להוריד את הזיעה ויש להימנע מאמבטיה או מקלחת ממושכת שמטרתה הנאה מהמים

4. כביסה  יש איסורים הנוגעים לכביסה, לא אפרט את ההלכות אבל אדגיש שתי נקודות חשובות:

א) כביסה שאינה דחופה – כל הדברים שאינם נחוצים לשמוש בימים אלו (תשעת הימים) יש לדחות את כיבוסם לאחר תקופה זו.

ב) מי שברשותו מכונת כביסה ישתדל לכבס בצנעה ולא לשלוח למכבסה.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו