הליך הקבלה

 

את מוזמנת להצטרף לתכנית שנה א' לאחר סיום התיכון, סיום השירות הלאומי או השירות הצבאי. חשובה בעינינו מידת המוטיבציה והנכונות שלך ללמוד ולהיות פתוחה לשינוי והתקדמות אישית. כמו כן נצפה ממך לפנות את כל השבוע ללימודים אינטנסיביים למשך שנה שלמה. כל התלמידות המתקבלות שומרות תורה ומצוות אך באות מרקע דתי וחברתי מגוון.  

בשלב הראשון תוזמני לשהות יומיים בבית המדרש, ובהם תתלווי ללומדות, תלמדי איתן בחברותא ותשתתפי בשיעורים. בימים אלה תינתן לך הזדמנות לשוחח עם הבנות הלומדות ולהתרשם מקרוב מאווירת בית המדרש. הביקור כולל השתתפות בסדר ערב ולינה במעונות בית המדרש. הביקור הוא תנאי לקביעות שלב הקבלה השני - הראיון. יש לתאם את הביקור מראש. לקראת הראיון יש למלא גיליון פרטים אישיים.

למעוניינות במלגת לימודים - יש צורך בהגשת המסמכים הנדרשים ובמילוי טופס בקשת מלגה.

 
בית המדרש לנשים מגדל עז על שם סטלה ק. אברהם ליד ישיבת הר עציון
קיבוץ מגדל עז, גוש עציון, ד"נ צפון יהודה מיקוד 90915טל. 02-9934520/1 פקס. 02-9934901migdaloz@haretzion.org.il
תצלומים באדיבות יהושע הלוי ורבקה קובלסקי

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים