תלמידות חוץ לארץ

 

בשנה"ל תשס"א נפתחה תכנית לבנות חו"ל, המשלבת את התלמידות בבית המדרש ה'ישראלי'. בוגרות מעטות של בתי ספר בחו"ל מתקבלות לתכנית -  לשמירה על איזון בין מספר הישראליות והאמריקאיות - כדי שהבת המגיעה מחו"ל תוכל לחוות חיים של בנות ישראליות בנות גילה ולהתערות בחברה הישראלית. מבנות חו"ל המגיעות לתוכנית נדרשת בין השאר גם ידיעה טובה של השפה העברית ונכונות ורצון להפגש עם החברה הישראלית באופן בלתי אמצעי.

 
בית המדרש לנשים מגדל עז על שם סטלה ק. אברהם ליד ישיבת הר עציון
קיבוץ מגדל עז, גוש עציון, ד"נ צפון יהודה מיקוד 90915טל. 02-9934520/1 פקס. 02-9934901migdaloz@haretzion.org.il
תצלומים באדיבות יהושע הלוי ורבקה קובלסקי

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים