מסלול מתקדם

שנה ב´ והלאה

תכנית לימודים חד שנתית הינה רק בבחינת הקניית יסודות, אך אינה יכולה להגיע אל מעבר לכך. אנו מאמינים בצורך הגדול וביכולת לפתח מנהיגות נשית-תורנית-חינוכית אשר תוכל לתפוס עמדות מפתח בהנהגה התורנית חינוכית בחברה הישראלית, בתפקידים כגון הוראה וניהול בבתי מדרש, הוראה וניהול בתיכונים, השתלבות בבתי ספר ממלכתיים, השתלבות בפרויקטים חינוכיים שונים, עיסוק במשפט עברי ועוד. התכנית מיועדת לנשים אשר סיימו את שירותן ולמדו לכל הפחות שנת לימוד אחת בבית המדרש.

בנות אלו בעלות מוטיבציה  גבוהה מאוד ואמונה עמוקה בצורך לשלב בין עולם התורה לעולם הדעת הכללי על מנת לפתח את אישיותן ויכולתן לתרום ולהתפתח.

תכנית הלימודים המתקדמת מתרכזת בפן הלימודי בשלושה ימי לימודי קודש וביומיים של לימודיים אקדמיים במכללת הרצוג.

עם המעבר משנה ראשונה לתכנית מתקדמת יותר עולה בראש ובראשונה רמת השיעורים המועברים. התלמידות גם עוברות תהליך של בחירה - מתוך ארבעת מקצועות התורה המרכזיים: תנ"ך, גמרא, מחשבה והלכה, בוחרת כל אחת שני מקצועות בהם היא רוצה להתמקד ולהתמקצע. התלמידות שומעת פחות שיעורים פרונטאליים ומתמקדות הרבה יותר בהכנה ובלימוד עצמי ובחברותא בבית המדרש. לקראת כל שיעור מתכוננות התלמידות כ 4-5 שעות בבית המדרש. השיעורים המועברים קטנים ואינטימיים, ומבוססים רבות על הכנה והשתתפות של התלמידות ודו-השיח שבינן לבין המורה. התלמידות משקיעות שעות רבות בבית המדרש כדי להרחיב את בסיס הידע שלהן.

גם כאן, כמו בתכנית השנתית, מושם דגש רב על התפתחות הלומדת במישור האישי-רוחני. עובדת היותה בבית המדרש בשנים כה משמעותיות בחייה בעקביות ואינטנסיביות משפיעה רבות על עיצוב דמותה ועל עיצוב יכולות שונות ורבות שלה לתרום לחברה. הפן האישי מטופל אף יותר מאשר בשנה הראשונה. אין לנו כל ספק שהדגשים הללו תורמים רבות ליכולות הבת לגדול ולהתפתח במקביל ללימודיה האקדמיים.


תנאי קבלה
הבנות המתקבלות לתכנית הן בוגרות שירות ושנת לימודים אחת בכל בית מדרש שהוא (ניתנת עדיפות לבוגרות התכנית החד שנתית) הרואות בעולם בית המדרש מקום בו הן מעוניינות להמשיך ולהעמיק. מתקבלות רק בנות אשר הוכיחו בעבר יכולת התמדה והקשבה בצד מעורבות חברתית ואישית במתרחש בבית המדרש. מעלה יתרה ניתנת לבנות אשר חושבות להשתלב בצורה זו או אחרת בעולם החינוך. כמו כן, על הבת להתחייב להיות בבית המדרש לפחות שלושה ימים בשבוע ולהשתלב בתכניות החינוכיות השונות של בית המדרש. חגים, שבתות וכן הלאה.

מערכת שנה ב' לדוגמא

 
בית המדרש לנשים מגדל עז על שם סטלה ק. אברהם ליד ישיבת הר עציון
קיבוץ מגדל עז, גוש עציון, ד"נ צפון יהודה מיקוד 90915טל. 02-9934520/1 פקס. 02-9934901migdaloz@haretzion.org.il
תצלומים באדיבות יהושע הלוי ורבקה קובלסקי

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים