קהילה לומדת

אינטנסיביות החיים בבית המדרש אינה רק לימודית -
מאמץ רב וגדול מושם בפיתוח הווית החיים הדתית היומיומית הכוללת עיסוק בנושא תפילה ואמונה, התכוננות לחגים ושבתות משותפות הכוללות תפילות, שירה וסעודות שבת מרוממות רוח.
מניין לסליחות, תפילה ביום כיפור, ריקודים בשמחת תורה, ליל לימוד בהושענא רבה, מסיבות חנוכה ופורים, ליל לימוד בשבועות, התנדבויות בראשי חדשים וכו' משאירים רושם רב על הבת לאורך שנים רבות.
זמן רב מוקדש לבחינה של צרכי עם ישראל וליכולתן של הבנות להשתלב ולהשפיע על כלל ישראל בתפקידי מפתח, כל אחת על פי כישרונותיה.
 

(צילום: יהושע הלוי)

 
בית המדרש לנשים מגדל עז על שם סטלה ק. אברהם ליד ישיבת הר עציון
קיבוץ מגדל עז, גוש עציון, ד"נ צפון יהודה מיקוד 90915טל. 02-9934520/1 פקס. 02-9934901migdaloz@haretzion.org.il
תצלומים באדיבות יהושע הלוי ורבקה קובלסקי

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים