הרב יוסף צבי רימון

 

הרב בני לאו

 

הרב מיכאל אדרעי

 

ד"ר יונתן גרוסמן

 

ראש הישיבה הרב ברוך גיגי

 

הרב דן האוסר

 

 
בית המדרש לנשים מגדל עז על שם סטלה ק. אברהם ליד ישיבת הר עציון
קיבוץ מגדל עז, גוש עציון, ד"נ צפון יהודה מיקוד 90915טל. 02-9934520/1 פקס. 02-9934901migdaloz@haretzion.org.il
תצלומים באדיבות יהושע הלוי ורבקה קובלסקי

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים