tiyul sukkot -Galilee

 

tiyul sukkot -Galilee

 

tiyul sukkot - Golan Heights

 

tiyul sukkot - Golan Heights

 

tiyul sukkot - Golan Heights

 

ט"ו בשבט תשע"א

 

ט"ו בשבט תשע"א

 

ערב תרבות אמריקאית

 

ערב תרבות אמריקאית

 

ערב תרבות אמריקאית

 

ערב תרבות אמריקאית

 

ערב תרבות אמריקאית

 

ערב תרבות אמריקאית

 

ערב תרבות אמריקאית

 

ערב תרבות אמריקאית

 

ערב תרבות אמריקאית

 

ערב תרבות אמריקאית

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"א, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"ג, הרי אילת

 

טיול שנתי תשע"ג, הרי אילת

 

בבית מדרש

 

בבית מדרש

 

בבית מדרש

 

בבית מדרש

 

בבית מדרש

 

בבית מדרש

 

בבית מדרש

 

בבית מדרש

 

הרב יוסף צבי רימון

 

הרב בני לאו

 

הרב מיכאל אדרעי

 

ד"ר יונתן גרוסמן

 

ראש הישיבה הרב ברוך גיגי

 

הרב דן האוסר

 

צוות המדריכות

 

חוגגים ימי הולדת

 

בשדה תעופה

 

חוגגים ימי הולדת

 

ביקור בכותל

 

בבית מדרש

 

ללא נושא

 

ללא נושא

 

ללא נושא

 

ללא נושא

 

בנות חול תשע

 

 
בית המדרש לנשים מגדל עז על שם סטלה ק. אברהם ליד ישיבת הר עציון
קיבוץ מגדל עז, גוש עציון, ד"נ צפון יהודה מיקוד 90915טל. 02-9934520/1 פקס. 02-9934901migdaloz@haretzion.org.il
תצלומים באדיבות יהושע הלוי ורבקה קובלסקי

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים