פרשת שבוע

פרשת ויצא- הכל תלוי ברצון

יעקב עובר מעולם של שקידה ולימוד אל עולם לא מוכר וחשוך. זה הזמן להתפלל – "וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם וַיָּלֶן שָׁם" ומסביר רש"י (כח,יא) : " ורבותינו

קרא עוד

פרשת תולדות- לשתף את בן הזוג

רבקה מטייחת, שכן הסיבה  המרכזית היא מפאת החשש שמא עשו יפגע ביעקב. גם לאחר, שגילה יצחק כי יעקב גנב את הברכות, ומן הסתם יכול היה

קרא עוד

פרשת חיי-שרה- בדידותו של אברהם

 חז"ל היו משוכנעים ששרה אינה מעודכנת בפרטי המסע ותכליתו:  "וירא את המקום מרחוק אמר אברהם מה אעשה אם אגלה לשרה נשים דעתן קלה עליהן בדבר

קרא עוד

פרשת לך לך- האדם הגדול בענקים

לדברי המדרש אברהם היה ראוי להיות ראשון הנבראים. אולם  עלה חשש, שאם יחטא לא יהיה מי שיוכל לתקן ולכן האנושות  החלה מאדם הראשון. אברהם איש

קרא עוד

פרשת נח- המגדל של קוריה הצפונית

לדעת חז"ל הם בקשו למרוד בהקב"ה. עמדתם של חז"ל אומצה על ידי חלק גדול מפרשני ימי הביניים.  הספורנו מדייק זאת מהפסוק: "וַיֹּאמְרוּ הָבָה נִבְנֶה לָּנוּ

קרא עוד

פרשת נצבים וילך- בחירה חופשית

הרמב"ם מגדיר את הבחירה החופשית כאחד מעמודי התווך של עולם המצוות ובלשונו:  "ודבר זה עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר ראה נתתי לפניך

קרא עוד

פרשת כי תבוא- היום הזה נהיית לעם

לדעת רש"י היום הזה הכוונה לכל יום בחיינו. אולם הרש"ר הירש סבור שהמילים 'היום הזה' מתייחסות לרגע כריתת הברית.  וכך הוא כותב: "היום הזה נהיית

קרא עוד

פרשת כי תצא-שבירת האגו

פרשת כי תצא גדושה ומלאה במצוות ובפרט במצוות חברתיות. בפרשה זו ישנן מצוות רבות, שהוזכרו בחומשים הקודמים וחזרו ונשנו בפרשתנו. אחת מהן היא מצות פריקה

קרא עוד

פרשת חוקת- בין תלונה להתרסה

במהלך ארבעים שנה אלו  הוריד ה' מן לעם ושתו מים בזכותה של מרים. לאחר מותה של מרים כלו מקורות המים העם שב והתלונן כדאשתקד. בפרשה

קרא עוד