חגים ומועדים

הלכות סוכה וארבעת המינים תשע"ג

    1.  הכנות לחג – נוהגים לטבול במקווה לכבוד הרגל. יש להימנע מאכילת סעודה הכוללת נטילת ידיים החל מ-14:30 כדי שנאכל את הסעודה הראשונה

קרא עוד

יום העצמאות – אין מדינה אחרת

לפני שנים מספר אמרו לי שאני לא מספיק ציוני. היום אומרים לי שאני "ממלכתי", במובן המזלזל של המילה, והכול כתגובה לאותה ההצהרה בדיוק: אני חושב

קרא עוד

פרים – עת לשחוק

בשיר הבה נגילה מופיע אחד מהסילופים המפורסמים ביותר בתולדות הזמר העברי. הגרסה העממית הוסיפה לשיר את השורה "מוכרחים להיות שמח", במקום "עורו אחים בלב שמח".

קרא עוד

הלכות פורים תשע"ב

  שבת זכור (פרשת תצוה)   1.  המוקד של שבת זכור הוא קריאת המפטיר – "זכור את אשר עשה לך עמלק". קריאה זו היא חובה

קרא עוד

סוכת דוד הנופלת

בסיום הסעודה, בעת שאנו מברכים את ברכת המזון, אנו אומרים: "הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת".   משפט מורכב זה מקורו בספר עמוס (ט,יא):

קרא עוד

הלכות יום כיפור תשע"ב

    "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" ערב יום כפור 1. יש מצווה מיוחדת לאכול בערב יום הכיפורים

קרא עוד